• Zalantzak al dituzu? Telefonoz emango dizugu arreta: +34 94 636 24 78

KOMUNIKAZIO ETA SALAKETA KANALA

INFORMAZIOAREN ETA GARDENTASUNAREN POLITIKA (2/2023 LEGEA)

Legezko arau horren 2. artikuluan adierazitakoaren ildotik, komunikazio-kanal bat dugu. Langileek eta/edo bestelako intereseko taldeek legearen edo hitzarmen kolektiboaren aurkako egintzak edo jarraibideak aditzera eman ditzakete.
Talleres Gallarreta Lantegiak SLk plataforma bat du honako gai hauekin zerikusia duten salaketak edo kontsultak egin eta hasieran kudeatzeko:
linea discontinua vertical
A
ZUZENBIDEAREN ARAU-HAUSTEAK

Europar Batasuneko Zuzenbidea urra dezakeen edozein ekintza edo ez-egite.

B
ZIGOR EDO ADMINISTRAZIO ARAU-HAUSTEA

Zigor edo administrazio arau-hauste astuna edo oso astuna izan daitezkeen ekintzak edo ez-egiteak. Nolanahi ere, zigor edo administrazio arau-hauste astun edo oso astun guztiak sartuko dira, baldin eta Ogasun Publikoari edo Gizarte Segurantzari kalte ekonomikoa sortzen badiote.

Babes horrek ez dute salbuetsiko zigor-prozesuari buruzko arauak aplikatzeaz, ikerketa-eginbideak barne.
Laneko osasunaren eta segurtasunaren arloan lan-zuzenbideko arau-hausteen berri ematen duten langileak babestuko dira berezko araudian ezartzen denaren kalterik gabe.