• Zalantzak al dituzu? Telefonoz emango dizugu arreta: +34 94 636 24 78

GARDENTASUNA

KUDEAKETAREN GARDENTASUNA (19/2013 LEGEA), INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEA ETA GOBERNU ONA (2013/12/10eko BOE)

Zenbait xedapen aplikatuko zaizkie merkataritza-sozietateei, baldin eta beren kapital sozialean, zuzenean edo zeharka, artikulu honetan aurrez ikusitako erakundeek 100eko 50etik gora parte hartzen badute (gure kasuan, tokiko administrazioa osatzen duten erakundeek). Gardentasunari buruzko urteko txostena aurkezten da, eta gure erakundearen, emaitzen kontuaren eta aurrekontuen gaineko informazio zehatza ageri da.

DOKUMENTAZIOA

Talleres Gallarreta Lantegiak SLk, 14. artikuluaren ondorioz, 19/2013 Legearen 8. ataleko informazioa ematearen aplikazioa mugatu du, informazio hori guztia eskuratzea gure ekonomia- eta merkataritza-interesetarako kaltegarria izan baitaiteke. Hala eta guztiz ere, ekonomia- eta aurrekontu-informazioari buruzko informazio gehiago eskatzeko, interesdunek honako helbide elektroniko honetara idatzi dezakete: info@gallarreta.net