Español I Euskara

Datuen babesa

1. WEBGUNEAREN TITULARTASUNA

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeko 10. artikuluan xedatzen den informatzeko betebeharra betez, jakinarazten dizugu honako hau dela webgunearen arduraduna:

• Izen soziala: TALLERRES GALLARRETA LANTEGIAK SL

• IFZ: B95611257

• Egoitza soziala: Abanto auzoa, 12, 48500 Abanto Zierbena, Bizkaia

• Harremanetarako telefonoa: 946 36 24 78

• Helbide elektronikoa: gallarreta@gallarreta.net

• Bizkaiko Merkataritza Erregistroa, 5130 tomoa, 209 folioa, BI-56746 orria eta 1 inskripzioa.

• TALLERES LANTEGIAL SL enpresaren webgunea:  https://www.gallarreta.net/

2. DATU PERTSONALEN BABESA

Datuak tratatzeko arduradunaren harremanetarako datuak

• Izen soziala: TALLERES LANTEGIAL SL

• IFZ: B95611257

• Egoitza soziala: Abanto auzoa, 12, 48500 Abanto Zierbena, Bizkaia

• Harremanetarako telefonoa: 946 36 24 78

• Helbide elektronikoa: gallarreta@gallarreta.net

2.1. Datuak Babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak

Global Quality SLU. Helbide elektronikoa: seguridad-dpo@globalquality.es

2.2. Pribatutasun politika – Informazio-eginbeharra 679/2016 DBEOren eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera.

Bere datuak webgune honen kontaktu-inprimakietan idaztea adostu duen pertsonak, legezko ohar honen paragrafo honetan xedatutakoaren arabera, ADIERAZI ETA BERARIAZ ESATEN DU honako hau:

• Espresuki baimena ematen dio TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL entitateari (egoitza Abanto auzoa 12 helbidean, Abanto Zierbena, Bizkaia) sinatzen duen pertsonaren edo adingabe baten legezko ordezkari, tutore edo zaindari gisa jarduten duenaren datu-pertsonalak bildu eta tratatzeko. Era berean, adierazten du behar bezala informatu zaiola 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan bildutako eskubideari dagokion taulari buruz.

• ARDURADUNA: TALLERES LANTEGIAL SL.

• ADIERAZITAKO HELBURUA:

1. Egindako eskaerei erantzutea.

2. TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK enpresaren zerbitzuei buruzko informazioa ematea, barne hartuta aipatutako zerbitzuei dagokienez, edozein merkataritza jakinarazpen bidaltzea, posta elektronikoz edo baliokidea den beste hedabide elektroniko baten bitartez.

3. Interesdunari baimena ematea lan-orientazio, prestakuntza, lan-eskaera edo lan-poltsetan sartzeko prozesuan parte hartzea.

• LEGITIMAZIOA: interesdunaren baimena.

• DATUEN HARTZAILEA: EZ dira datuak transferituko, legeak hala aurreikusten duenean izan ezik.

• INTERESDUNAREN ESKUBIDEAK: Interesdunari lotutako datu pertsonalak atzitzeko eskubidea, datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea, horien tratamendua mugatzeko eskubidea, tratamenduari uko egiteko eskubidea, datuen eramangarritasunaren eskubidea.

Zure eskubideak gauzatu ahal izango dituzu honako helbide honetara mezu bat bidaltita: gallarreta@gallarreta.net

Debekatuta dago 14 urtetik beherakoek datuak jartzea datuak biltzeko inprimakietan, Lege Organikoaren 7. artikuluaren arabera; gainera, kasu honetan, beharrezkoa izango da datuak adingabearen guraso-ahala eta/edo tutoretza duen pertsonaren datuak biltzea.

Datuak babesteko egungo politika aldatu egin liteke, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren beraren araudi, jurisprudentzia edo instrukzio aldaketen ondorioz. Hori dela eta, TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak testu hau aldatu ahal izango du aurrez jakinarazi gabe, eskakizun berrietara egokitzeko.

2.2.1. Datuen erabilera

Ematen dituzun datuak biltzen diren helburuetarako bakarrik erabiliko dira: eskatutako zerbitzuak, informazioa eta/edo produktuak kudeatzea.

2.2.2. Datuen tratamendurako oinarri juridikoa

Datuen erabilera beharrezkoa da erabiltzaileekin merkataritza eta lan harremanak behar bezala kudeatzeko, baita legezko betebeharrak betetzeko ere.

Era berean, webgune honetako formularioen bidez datuak biltzeko zilegitasun handiena berariazko baimena da. Edozein momentutan, zure datuak erabiltzearen aurkako ukoa edo ezeztapena adieraz dezakezu eta, beraz, ezingo da inolako kudeaketarik egin haiekin, eta zure datuak legez aurreikusitako garaian blokeatuta edo behin betiko ezabatuta geratuko dira.

Zure datuak ematen ez badizkiguzu edo modu okerrean edo osatu gabe egiten baduzu, ezin izango diogu zure eskaerari erantzun eta ezinezkoa izango da eskatutako informazioa ematea edo zerbitzuak kontratatzea.

2.2.3. Datuak lagatzea

Soilik lagapen hori guztiz beharrezkoa denean eskatutako zerbitzua emateko, baita legezko betebehar bat betetzeko egin behar denean ere.

2.2.4. Gordetzeko denbora

Zure informazioa mantenduko dugu soilik gurekin kontratu- edo merkataritza-harreman bat dagoen bitartean, edo zure datuak gordetzea ekiditen digun eskubideren bat gauzatzen ez baduzu.

Zenbait datu merkataritza-harremana justifikatzeko eskatzen zaizkigu (legezko betebeharra gauzatu behar dugu), eta, ondorioz, horiek gorde behar ditugu, nahiz eta hori egiteko baimena kendu.

2.2.5. Nola gauzatu ditzaket nire eskubideak

Eskubideen titular gisa, zure datuen kontrola duzu, eta, beraz, edozein unetan zure eskubideak erabil ditzakezu mezu elektroniko bat bidalita helbide honetara: gallarreta@gallarreta.net

Honako hauek dira gauzatu ditzakezun eskubideak:

• Datu pertsonalak atzitzeko eskatzeko eskubidea: TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresari galdetu ahalko diozu ea zure datuak tratatzen ditugun.

• Datuak zuzentzeko eskatzeko eskubidea, betiere gaizki bildu badira; eta/edo horiek ezabatzeko eskatzeko eskubidea.

• Datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea.

• Datuak tratatzeari aurka egiteko eskubidea: zure datuak tratatzeari utziko diogu, legezko arrazoiengatik izan ezik.

• Datuen eramangarritasunerako eskubidea: Edozein momentutan eska diezagukezu zure datuak nahi duzun merkatariari bidaltzeko, berariazko eskaera eginez.

2.2.6. Nola eska ditzaket eskubideak

Edozein momentutan, mezu elektroniko bat bidal diezagukezu Datuen Babeserako Espainiako Agentziak bere webgunean (www.agpd.es) dituen inprimakiak erabilita, zure eskubideen eskaerarekin.

2.2.7. Datuen tratamenduan aplikatutako printzipioak

Zure datu pertsonalen tratamenduan, TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak Europako datu-babesaren araudi berriaren baldintzak betetzen dituzten printzipio hauek aplikatuko ditu:

• Zilegitasunaren, leialtasunaren eta gardentasunaren printzipioa: TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak zure baimena beharko du beti zure datu pertsonalak tratatzeko, helburu zehatz baterako edo batzuetarako, eta aurrez erabateko gardentasunez jakinaraziko dizkizu helburu horiek.

• Datuak minimizatzearen printzipioa: TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak eskatzen duen helburu edo hainbat helburutarako beharrezkoak diren datuak eskatuko dizkizu soilik.

• Gordetze-aldia mugatzearen printzipioa: Datuak tratamenduaren helbururako edo helburuetarako beharrezko denbora tartean gordeko dira soilik.

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak helburuaren arabera dagokion gordetze-aldiaren berri emango dizu. Harpidetzari dagokionez, TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak aldian behin zerrendak berrikusiko ditu eta denbora luzez aktibo egon ez diren erregistroak ezabatuko ditu.

• Osotasunaren eta konfidentzialtasunaren printzipioa: Zure datuak tratatzean, zure segurtasuna, konfidentzialtasuna eta osotasuna bermatuko dira.

Jakin behar duzu TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak beharrezko neurriak hartzen dituela erabiltzaileen datuetarako baimenik gabeko sarbidea ekiditeko edo hirugarrenek datu horien okerreko erabilera egitea ekiditeko.

3. GURE PRIBATUTASUN-POLITIKA ZUZENTZEN DUTEN OINARRIZKO PRINTZIPIOAK

3.1. Gardentasuna

Zuk legezko ohar hau guztiz ulertzea nahi dugu, konplikaziorik gabe, erraz ulertzeko. Hemen dagoen zerbait ulertzen ez baduzu, jakinarazi, mesedez, mezu elektroniko bat bidaltita gallarreta@gallarreta.net helbidera.

3.2. Konfidentzialtasuna

Posta elektroniko edo inprimaki elektronikoen bidez emandako datu guztiak datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera tratatuko dira. Gainera, edonola ere, informazio hori tratatzen duten TALLERES GALARRETA LANTEGIAK SL enpresako langileentzat konfidentzialak izango dira, gure entitateak langileekin burutzen dituen konfidentzialtasun-kontratuetan hori sinatzen baitute.

4. ERABILTZAILEEN ERANTZUKIZUNA ERABILERARI ETA EDUKIARI DAGOKIONEZ

Bai webgunerako sarbidea, bai bertan jasotako informazioaren eta edukiaren gainean egin daitekeen erabilera, erabiltzailearen erantzukizuna izango da.

Beraz, horren bidez ikus daitezkeen informazio, irudi, eduki eta/edo produktuen inguruan egin daitekeen erabilera aplikagarria den legearen menpe egongo da, nazio barrukoa zein nazioartekoa izan. Horrez gain, erabiltzaileen fede oneko eta zilegizko erabilera printzipioen menpe egongo da erabilera hori; izan ere, erabiltzaileak izango dira aipatutako sarbide eta erabilera zuzen horren arduradun bakarrak.

Erabiltzaileak zerbitzuen edo edukien erabilera zentzuzkoa egitera behartuta egongo dira, betiere fede onaren printzipioaren arabera eta indarrean dagoen legezkotasuna, morala, ordena publikoa, jardunbide egokiak, hirugarrenen eskubideak edo TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresaren beraren eskubideak errespetatuz; hori guztia sortutako aukeren eta helburuen arabera. TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak ez du bere gain hartuko inongo erantzukizunik, zuzenekoa edo zeharkakoa izan, erabiltzaileek edo hirugarrenek zerbitzuen edo edukien erabilera txar batek sortutako kalte edo lortu gabeko irabaziengatik.

5. ERABILTZAILEAREN KONTZEPTUA

Webgune hau erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dizu. Erabiltzailea webgunera sartzen den unean bertan legezko ohar honen TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak argitaratutako bertsioan jasotako xedapen guzti-guztiak salbuespenik gabe onartzen dituela esan nahi du. Hori dela eta, erabiltzaileak arretaz irakurri beharko du legezko ohar hau webgunea erabiltzeko asmoa duen bakoitzean, aldaketak izan ditzakeelako.

6. SARE SOZIALAK

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak sare sozial nagusietan profil bat irekia du edo izan dezake, eta dagoen sare sozial guztietan, enpresaren profilean enpresaren erabiltzaileek eta/edo jarraitzaileek argitaratutako datuen tratamenduaren arduraduna izango da.

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak aipatutako datuekin gauzatuko duen tratamendua izango da sare sozialak negozio-profilei baimentzen diena sare sozial gisa dituen politiken barruan. Beraz, TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak bere jarraitzaileei jakinarazi ahal izango die sare sozialen bitartez bere jarduerei, produktu berriei, ekintza eta ekitaldiei buruzko informazioa, baita bezeroarentzako arreta pertsonalizatuko informazio-zerbitzua ere. TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresak ez du daturik aterako sare sozialetatik erabiltzailearen baimen puntuala eta berariazkoa lortu ezean.

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresa ez da inola ere zure datuen tratamenduaren erantzule izango. Beraz, sare sozialari espresuki emango diozu baimena zure datuak prozesatzeko; eta, era berean, aipatutako baimena sare sozial horren bidez ere ezeztatu dezakezu.

7. ESTEKEI BURUZKO INFORMAZIOA

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL enpresa ez da esteken bidez eskura daitezkeen berezkoak ez diren webguneen edo hirugarrenek eskura jarritako edozein edukiren erantzule.

Gurea ez den webgune baterako edozein esteka edo sarbide erabiltzea erabiltzailearen arrisku eta menturaz egiten da, eta TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk ez du gomendatzen eta ez du bermatzen TALLERES LANTEGIAL SLren esteka baten bidez lortutako informaziorik, eta ez du bere gain hartzen lotura bat erabiltzearen edo gaizki erabiltzearen ondoriozko galera, erreklamazio edo kalteen gaineko erantzukizunik, ezta horren bidez lortutako informazioaren gainekorik ere, beste esteka edo webgune batzuk barne. Eta gauza bera zerbitzua edo sarbidea eteteari dagokionez, edo esteka bat erabiltzeko edo gaizki erabiltzeko ahaleginari dagokionez, bai TALLERES LANTEGIAL SLren webgunean sartzean, bai TALLERES LANTEGIAL SLren webgunetik beste webgune batzuen informaziora sartzean.

8. COOKIE POLITIKA

Webgune honetan nabigatzen ari zaren bitartean, zure ordenagailuaren inguruko informazioa bildu dezakegu, barne hartuta, hala badagokio, zure IP helbidea, sistema eragilea eta nabigatzaile mota, sistemaren administraziorako. Gure webgunean nabigazioari buruzko datu estatistikoak dira, webgune hau hobetzen laguntzen digutenak eta zuri zerbitzu hobea eta pertsonalizatua eskaintzen laguntzen digutenak. Zehazki, honako hau ahalbidetzen digute cookiek:

• Erabilera zenbaki eta patroiei buruzko kalkulua egitea.

• Zure hobespenen inguruko informazioa gordetzea eta gure webgunea zure interes indibidualen arabera pertsonalizatzea.

• Zure bilaketak bizkortzea.

• Gure webgunera itzultzean zu zarela antzematea.

Erabiltzaileak cookieak onartzeari uko egiteko aukera du, cookieak ukatzea ahalbidetzen duen nabigatzailearen ezarpenak aktibatzen baditu. Hala ere, ezarpen hori hautatzen baduzu, baliteke webgunearen zenbait ataletan sartu ezin izatea. Zure nabigatzailearen ezarpenetan cookieak ukatzea ezarri ezean, gure sistemak cookieak sortuko ditu webgune honetan sartzen zaren bakoitzean.

Zehazki gure webguneetan honako cookie hauek erabiltzen dira:

• ga: Google Analytics-en anonimoa

• cc_cookie_accept

cc_cookie_decline

Cookie bat zer den eta nola desaktiba daitekeen jakiteko informazio gehiago lortzeko, gure cookie politika kontsulta dezakezu.

9. SARE SOZIALEN PRIBATUTASUN-POLITIKA

Abenduaren 5eko 3/2018 Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoaren eta uztailaren 11ko 34/2002 Gizartearen Informazioaren eta Komertzio Elektronikoaren Zerbitzuen legeak betez, TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk bere produktu eta ekintzak iragartzeko helburu nagusiarekin Facebook eta Flickr sare sozialetan profilak ireki ditu.

Datos de TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL:

B95611257

BARRIO ABANTO 12 48500, ABANTO (BIZKAIA)

gallarreta@gallarreta.net

https://www.gallarreta.net

Sare sozial berberean profila duen erabiltzaileak, TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk sortutako orrialdearekin batzean bere profilean agertzen diren datuen erabilpena egiteko onespena ematen du.

Erabiltzaileak, darabilen sare sozialeko pribatutasun-politikan eragin dezake, baita duen profila moldatu bere pribatutasuna bermatzeko

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk erabiltzailearen informazioa eskuragarri du, bereziki honen kontaktu-izena. Datu hauek soilik sare-sozialaren barruan baino ez dira erabiliko, inolako fitxerotan sartu barik.

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk honako ekintzak egingo ditu:

• Profileko informazio publikorako sarrera ematea

• TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLren web-orrian agertzen diren iragarpenak sare-sozialetako profiletako informazioan sartzea.

• Sare-sozialeko kanalen bitartez mezu pertsonalak igortzea.

• Erabiltzailearen profilean iragarriko diren orrialdearen egoerak aktualizatzea.

Erabiltzailearen profilean iragarriko diren orrialdearen egoerak aktualizatzea. Erabiltzaileak bere loturak kontrolatu, interesatzen ez zaizkion edukiak ezabatu edota loturak norekin elkarbanatzen dituen muga dezake, horretarako bere pribatutasun-konfiguraziora jo beharko du.

Argitaralpenak

Erabiltzailea TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLren orrialdearekin batzerakoan, honen orrian eranskinak, estekak, irudiak edota sare-sozialak jasan dezakeen bestelako edozein multimedia-eduki iragarri ahal izango ditu, horretarako igotako materialaren jabe, autore-eskubidedun edo jabe-intelektuala izan beharko da edota hirugarren kaltetutako baten baimena beharko du. Morala, etika edo errespetu ona mindu dezaketen edota jabegotasun-intelektual edo industrialen eskubideak, irudi-eskubideak edo legeria hautsi edo urratu dezaketen texto, grafiko, argazki, bideo eta abarrak publikatzea galazota dago. Kasu hauetan, TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk edukiak momentuan kentzeko edota erabiltzailearen betiko blokeoa eskatzeko eskubidea izango du.

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SL ez da erabiltzaileek bere kasa jar ditzaketen edukien arduraduna.

Erabiltzaileak kontuan izan behar du berak jarritako edukiak beste edozein erabiltzailek ikus ditzakela, hargaitik bera dela bere pribatutasunaren arduraduna.

Orrialdean iragartzen diren irudiak ez dira inolako artxibotan gordeko baina sare-sozialean iraungo dute.

Lehiaketak eta promozioak

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk eskubidea du bere orrialdera batuta dauden erabiltzaileen artean lehiaketak eta promozioak egiteko. Honetarako sare-soziala erabiltzen baldin bada, oinarriak bertan iragarriak agertuko dira. Gizartearen Informazioaren eta Komertzio Elektronikoaren Zerbitzuen legeak edota bestelako araudiak betez, sare-sozialak ez ditu gure promozioak laguntzen, bermatzen ezta kudeatzen ere.

Publizitatea

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLk sare-soziala bere produktu eta ekintzen berri emateko erabiliko du, asko jota zure kontaktu-datuak erabil ditzake analisi komertzialak egiteko, beti ere DPBL eta GIKEZ legeek ezarritako arauak beteaz.

Beste erabiltzaile batzuk TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK SLren promozioez eta ekintzez informatuta egon daitezen orrialdea gomendatzea ez da publizitate moduan ulertuko

Jarraian sare-sozial ezberdinetako pribatutasun-politiketarako estekak dauzkazu:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Flickr: http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/flickr/

 
 

Uso de cookies / Cookien erabilpena

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. // Webgune honek cookiak darabiltza, bertan nabigatuz gero hauek eta beren politika onartuko dituzu. Informazio gehiagorako.plugin cookies